25.5 C
Dili
Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Turizmu

EUA Esforsu atu Apoia Dezenvolvimentu Portu Dili hodi Promove Turizmu Parseria Públiku Privadu sei foka liu ba investimentu Foun iha Portu Dili

Dili, 28 Marsu 2023 – Enkaregadu Negósiu EUA, Tom Daley entrega planu transformasaun portu tuan Dili ba sentru ekonómiku multi funsaun ba Ministru Transporte...

Latest news

- Advertisement -spot_img